Çözümlerimiz

• Verbis Sistemine Kayıt ile Veri Sorumlusu Atama
• Kişisel Veri Envanteri Hazırlama • Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
• Aydınlanma Metinlerinin ve Politikasının Hazırlanması
• Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yapılması
• Açık Rızaların Hazırlanması
• Verilerin Düzenlenmesi
• Sistem ve Fiziksel Güvenlik
• Önlemlerinin Oluşturlması Ve Dökümante Edilmesi
• Denetimlerin Yapılması
• Durum Analizi
• Süreçlerin Uygun Hale Getirilmesi
• Veri Güvenliği
• Organizasyon Uyumu

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.

Hizmet Alanlarımız

Kişi Hukuku

Irk, etnik köken, din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir.

Suç Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve Özel olmak üzere ikiye ayrıllır.

İdari Hukuk

İdarenin (Devlet,Belediye, Köy,vs.) işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yerdir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku ilişkilerinin ve özellikle ailedeki bireylerin korunması gerektiğinde müdahale edilebilmektedir.

Avukatlarımız