İş Hukuku

İş hukukunda işçinin lehine olan emredici nitelikte birtakım kurallar vardır. İş veren bu kurallara uymak zorundadır.

Gayrimenkul Hukuku

Bireyler veya kurumlar arasındaki arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme söz konusu olduğunda büromuz, yerel ve yabancı kuruluşlara geniş bir alanda hukuk hizmeti sağlamaktadır. Büromuz, özelleştirmelerin her safhasında müvekkil şirketlere hukuksal danışmanlık hizmeti vermektedir. Piyasadaki gelişmeleri mercek altında tutarak, müvekkillerin gelecekte karşılaşabilecekleri problem ve sıkıntıları öngörüp, geniş kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Dava, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir. Müvekkillerimizin çeşitlilik arz etmesi, yabancı ülkelerin önde gelen hukuk firmaları ile irtibat kurmaya ve davaları uluslararası boyutta da takip edebilme yeteneğine kavuşmamıza neden oldu. Bugün bünyemizde, halen sürdürmekte olduğumuz uluslararası davalar ve bu davaların çözümü için her an irtibat halinde bulunduğumuz yabancı hukuk firmaları bulunmaktadır.

İdari Hukuk

İdarenin (Devlet,Belediye, Köy,vs.) işlem ve eylemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yerdir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku ilişkilerinin ve özellikle ailedeki bireylerin korunması gerektiğinde müdahale edilebilmektedir.

Ticaret Hukuku

Verilen hizmetler, danışmanlığı yapılan ticari şirketlerin, gerçek kişi tacirlerin, tüzel kişiliği olmayan kuruluşların; ticari işletme işletmekten, haksız rekabetten, ticaret unvanına tecavüzden, tacir yardımcılarının hukuki durumlarından, deniz ticaretinden, kıymetli evraktan, cari hesap ilişkilerinden, tacir olmanın yükümlülüklerinden doğan problemlerinin Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Şirketler Hukuku

Şirketlere, Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dâhil olmak üzere yatırım alanlarında hukuki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin olarak danışmanlık yapılmaktadır. Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Suç Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve Özel olmak üzere ikiye ayrıllır.

Kişi Hukuku

Irk, etnik köken, din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir

Medya Hukuku

Yazılı basın, radyo ve televizyon yayın organlarının danışmanlığı, özellikle, -Medya şirketi kurulumu -Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı -Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat) -Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları -Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar -Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi -Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi -Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması yönünde hizmetler verilmektedir.

Vergi Hukuku

Verilen hizmetler, vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin çözümü, idari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi, Gümrük Mevzuatından ve diğer vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerle ilgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması, uyuşmazlıkların idari aşamada çözülememesi halinde dava sürecinin takibi ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.